1. februar 2016: 1 mio. euro til forskning i børneastma og ubalance i tarmen | Dansk BørneAstma Center

1. februar 2016: 1 mio. euro til forskning i børneastma og ubalance i tarmen

Forskere under ledelse af Hans Bisgaard fra Dansk BørneAstma Center får sammen med forskere fra KU, Frankrig og Canada en samlet EU-bevilling på 1 mio euro til forskning i sammenhænge mellem bakterie-vira (bakteriofager) i tarmfloraen og børneastma.
Læs mere her

Dansk BørneAstma Center • Københavns Universitets Hospital • Gentofte
Danish Pediatric Asthma Center • Copenhagen University Hospital
Ledreborg Alle 34 • 2820 Gentofte • phone +45 3867 7360 • contact@copsac.com