1. juni 2016: Klaus Bønnelykke ny overlæge på Dansk BørneAstma Center | Dansk BørneAstma Center

1. juni 2016: Klaus Bønnelykke ny overlæge på Dansk BørneAstma Center

Klaus Bønnelykke, læge, Phd, er 1. juni 2016 blevet ansat som overlæge i pædiatri på Dansk BørneAstma Center.
 
Klaus Bønnelykke har siden 1998 været involveret i forskningen med COPSAC (Copenhagen Prospective Studies on Asthma in Childhood) ved Dansk BørneAstma Center, hvor han har udført sit ph.d-studie, været ansat som postdoc og seniorforsker, og har haft perioder med forskningsorlov under speciallægeuddannelsen.

Læs mere her

Dansk BørneAstma Center • Københavns Universitets Hospital • Gentofte
Danish Pediatric Asthma Center • Copenhagen University Hospital
Ledreborg Alle 34 • 2820 Gentofte • phone +45 3867 7360 • contact@copsac.com