22. august 2016: Sundheds- og Ældreminister Sophie Løhde besøger Dansk BørneAstma Center | Dansk BørneAstma Center

22. august 2016: Sundheds- og Ældreminister Sophie Løhde besøger Dansk BørneAstma Center

Professor Hans Bisgaard, der har opbygget og leder DBAC, viste ministeren rundt på den kliniske forskningsenhed, der følger 1100 danske børn siden fødslen for symptomer på astma, allergi og eksem.
Her blev ministeren også præsenteret for, hvordan centret arbejder med de dramatiske forskelle, der er i behandling og diagnosticering mellem læger, når det kommer til børneastma
Ministeren var derefter inviteret til en præsentation af centerets forskning og var meget interesseret i centrets mange banebrydende resultater. Det var især opdagelsen af, hvordan bakterier har betydningen for udviklingen af astma, som centrets Copenhagen Prospective Studies on Asthma in Childhood (COPSAC) studier har lagt grunden til.

Dansk BørneAstma Center • Københavns Universitets Hospital • Gentofte
Danish Pediatric Asthma Center • Copenhagen University Hospital
Ledreborg Alle 34 • 2820 Gentofte • phone +45 3867 7360 • contact@copsac.com