3. juni 2016: Læge, Phd Bo Chawes forsvarer sin doktordisputats | Dansk BørneAstma Center

3. juni 2016: Læge, Phd Bo Chawes forsvarer sin doktordisputats

Bo Chawes, der har været tilknyttet Dansk BørneAstma Center gennem en lang årrække, fik den 3. juni 2016 tildelt sin doktorgrad (dr.med.) ved Københavns Universitet for sin afhandling med titlen "Low-grade Disease Activity in Early Life Precedes Childhood Asthma and Allergy”

Læs mere her

Dansk BørneAstma Center • Københavns Universitets Hospital • Gentofte
Danish Pediatric Asthma Center • Copenhagen University Hospital
Ledreborg Alle 34 • 2820 Gentofte • phone +45 3867 7360 • contact@copsac.com