Behandling | Dansk BørneAstma Center

Behandling

Diagnose og behandling

Dansk BørneAstma Center anbefaler, at behandling af børneastma følger de internationale evidensbaserede guidelines. Anbefalingerne på de efterfølgende sider er primært baseret på GINA Guidelines (2006). Endvidere er de britiske og canadiske guidelines anvendt, da de ligeledes er baseret på systematisk indsamling af evidens.

Feed-back

Vi inviterer til tilbagemeldinger mhp en vedvarende udvikling af de bedst mulige standarder.

Dansk BørneAstma Center • Københavns Universitets Hospital • Gentofte
Danish Pediatric Asthma Center • Copenhagen University Hospital
Ledreborg Alle 34 • 2820 Gentofte • phone +45 3867 7360 • contact@copsac.com