Fonde | Dansk BørneAstma Center

Fonde


Støtte er modtaget fra følgende fonde:

  • Lundbeckfonden
  • Danish Health Authority (Finanslovsbevilling, Sundhedsstyrelsen)
  • DSF - Dansk Strategisk Forskningsråd
  • Danmarks Lungeforenings Fond
  • DFF- Det frie forskningsråd
  • EU's 7. Framework programme
  • A.P. Møller Fonden til lægevidenskabens fremme
  • Klosterfrau Research Grant
  • Global Excellence - in health
  • Region Hovedstadens Forskningsfond
  • Højteknologifonden
  • Dir Gad Andressen Familiefond
  • Aage Bangs Fond
  • Helsefonden
  • Trygfonden
  • Kai Lange og Gunhild Kai Langes Fond
  • Dagmar Marshalls Fond
  • Ville Heises legat
  • Oticon Fonden
  • Ib Henriksens fond
  • GN Store Nord
  • Birgit og Svend Pock-Steens Fond
  • Købmand Svend Hansen & hustru Ina Hansens fond
  • Rosalie Petersens Fond
  • Hans og Nora Buchards Fond
  • Dr. Louises Børnehospitals forskningsfond
  • Gerda og Aage Henschs Fond
  • Gangsted Fonden
  • Den almindelige danske lægeforening
  • Astma-allergi Forbundet
  • Dansk selskab for Otolaryngologi Oda Pedersens legat
  • Højmosegård-legatet
  • Ronald McDonald BørneFond
  • Miljømedicinske Forskningscenter, Sundhedsstyrelsen
  • Direktør Jacob Madsen og hustru Olga Madsens Fond
  • Aase og Einar Danielsens fond
Dansk BørneAstma Center • Københavns Universitets Hospital • Gentofte
Danish Pediatric Asthma Center • Copenhagen University Hospital
Ledreborg Alle 34 • 2820 Gentofte • phone +45 3977 7360 • contact@copsac.com