Fonde | Dansk BørneAstma Center

Fonde


Støtte er modtaget fra følgende fonde:

 • Lundbeckfonden
 • Danish Health Authority (Finanslovsbevilling, Sundhedsstyrelsen)
 • DSF - Dansk Strategisk Forskningsråd
 • Danmarks Lungeforenings Fond
 • DFF- Det frie forskningsråd
 • EU's 7. Framework programme
 • A.P. Møller Fonden til lægevidenskabens fremme
 • Klosterfrau Research Grant
 • Global Excellence - in health
 • Region Hovedstadens Forskningsfond
 • Højteknologifonden
 • Dir Gad Andressen Familiefond
 • Aage Bangs Fond
 • Helsefonden
 • Trygfonden
 • Kai Lange og Gunhild Kai Langes Fond
 • Dagmar Marshalls Fond
 • Ville Heises legat
 • Oticon Fonden
 • Ib Henriksens fond
 • GN Store Nord
 • Birgit og Svend Pock-Steens Fond
 • Købmand Svend Hansen & hustru Ina Hansens fond
 • Rosalie Petersens Fond
 • Hans og Nora Buchards Fond
 • Dr. Louises Børnehospitals forskningsfond
 • Gerda og Aage Henschs Fond
 • Gangsted Fonden
 • Den almindelige danske lægeforening
 • Astma-allergi Forbundet
 • Dansk selskab for Otolaryngologi Oda Pedersens legat
 • Højmosegård-legatet
 • Ronald McDonald BørneFond
 • Miljømedicinske Forskningscenter, Sundhedsstyrelsen
 • Direktør Jacob Madsen og hustru Olga Madsens Fond
 • Aase og Einar Danielsens fond
Dansk BørneAstma Center • Københavns Universitets Hospital • Gentofte
Danish Pediatric Asthma Center • Copenhagen University Hospital
Ledreborg Alle 34 • 2820 Gentofte • phone +45 3867 7360 • contact@copsac.com