Forskning | Dansk BørneAstma Center

Forskning

Derfor mere forskning i børneastma

Kun gennem forskning kan vi varigt forbedre forholdene for astmatiske børn. Vi ved kun meget lidt om astma hos børn. Det skyldes bla, at det er et vanskeligt og ressourcekrævende område at forske i, og at området traditionelt ikke er blevet prioriteret særligt højt. Langt de fleste ressourcer har været anvendt til forskning i astma hos voksne. Men børneastma er ikke ligesom astma hos voksne, da sygdommen i de tidlige stadier hos børn er anderledes end hos voksne. Ligeledes er børns omsætning af og følsomhed overfor lægemidler forskellig fra voksnes. Indsigt i de særlige forhold hos børn er derfor af afgørende betydning for forståelse af sygdommen og dens behandling. Desuden er psykosociale forhold meget forskellige fra voksnes, og mange lignende forhold gør, at børneastma ikke kan behandles på samme måde, som vi behandler astma hos voksne. Derfor er det slet ikke tilstrækkeligt udelukkende at forske i astma hos voksne.

Vi behøver forskning

"Man behandler bedst ved at sørge for god Luft i Stuen, ved ikke at lade Barnet komme for nær Ovnen, ved at lade det komme i fri Luft, naar Vejret blot på nogen måde tillader det, og ved at lægge lidt Vat eller et rent, uldent Stykke paa Brystet, som man kan indgnide med varm (ikke for varm) Olie.” -Dr Leopold Meyer "Den første Barnepleje", 1895
Dansk BørneAstma Center • Københavns Universitets Hospital • Gentofte
Danish Pediatric Asthma Center • Copenhagen University Hospital
Ledreborg Alle 34 • 2820 Gentofte • phone +45 3867 7360 • contact@copsac.com