Hjælp os med at hjælpe | Dansk BørneAstma Center

Hjælp os med at hjælpe

Sådan hjælper du os med at hjælpe

Dansk BørneAstma Center er afhængig af bidrag fra fonde, virksomheder og private donorer, for at fortsætte arbejdet med forskning i børneastma. Alle bidrag og donationer går ubeskåret til forskningen. Se hvordan du kan hjælpe os på de efterfølgende sider.

Dansk BørneAstma Center • Københavns Universitets Hospital • Gentofte
Danish Pediatric Asthma Center • Copenhagen University Hospital
Ledreborg Alle 34 • 2820 Gentofte • phone +45 3867 7360 • contact@copsac.com