Metoder | Dansk BørneAstma Center

Metoder

Dansk BørneAstma Center har udviklet og forfinet en række metoder, der anvendes til at diagnosticere og overvåge astma hos børn. Her præsenterer vi et udvalg af de vigtigste metoder, der anvendes på Dansk BørneAstma Center.

Dansk BørneAstma Center • Københavns Universitets Hospital • Gentofte
Danish Pediatric Asthma Center • Copenhagen University Hospital
Ledreborg Alle 34 • 2820 Gentofte • phone +45 3867 7360 • contact@copsac.com