Patient- og lægeorganisationer | Dansk BørneAstma Center

Patient- og lægeorganisationer

Dansk BørneAstma Center samarbejder med andre patient- og lægeorganisationer i området:

Astma-Allergi Forbundet er en patientforening indenfor området med fokus på allergi. Foreningen arbejder primært med patientoplysning.

Danmarks Lungeforening er en patientforening og forskningsfond for især lungesygdomme hos voksne med fokus på lungekræft og kronisk bronkitis.

Dansk Pædiatrisk Selskab er danske børnelægers faglige sammenslutning.

Dansk Lungemedicinsk Selskab er en faglig sammenslutning af speciallæger i medicinske lungesygdomme.

Dansk Selskab for Almen Medicins astmagruppe er en interessegruppe af praktiserende læger med særlig interesse for astma-allergi.

Institut for Folkesundhedsvidenskab, Afdeling for Miljø- og Arbejdsmedicin; Københavns Universitet

Dansk BørneAstma Center • Københavns Universitets Hospital • Gentofte
Danish Pediatric Asthma Center • Copenhagen University Hospital
Ledreborg Alle 34 • 2820 Gentofte • phone +45 3867 7360 • contact@copsac.com