Sponsorer | Dansk BørneAstma Center

Sponsorer

Dansk BørneAstma Center har modtaget gaver til indretning af patientfaciliter af:

 

Dansk Børneastma Center har modtaget produkter fra følgende virksomheder som vi uddeler til familierne efter behov. Virksomhederne, der har doneret har ikke haft indflydelse på forsøgsdesign, gennemførelse af undersøgelser; indsamling, forvaltning og fortolkning af data; samt forberedelse, gennemgang, eller godkendelse af videnskabelige manuskripter:

Dansk BørneAstma Center • Københavns Universitets Hospital • Gentofte
Danish Pediatric Asthma Center • Copenhagen University Hospital
Ledreborg Alle 34 • 2820 Gentofte • phone +45 3867 7360 • contact@copsac.com